De nyeste Fuglekonger er oplistet først:

*

Læs mere

*

Fuglekonge 2020-2021 Jan Meulengracht

Læs mere
*

Fuglekonge i 2019 Anders Drachmann
Advokat (H)
*
1958

Anders Drachmann blev født i Nykøbing Falster i 1958. Forældrene var Landsretssagfører Poul Drachmann samt hustru Ellen Drachmann, født Kristensen.
Anders Drachmann blev student fra Nykøbing Falster Katedralskole i 1977, hvorefter han flyttede til Pile Alle, Frederiksberg. Anders påbegyndte jurastudiet i september måned samme år.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2018 Jens Clemmensen
Vurderingsinspektør
*1948

Jens Clemmensen blev født 31. maj 1948 i Nyborg, som søn af politibetjent Poul Aage Clemmensen og Agnete f. Rude. Han afsluttede skole med en realeksamen i 1966 fra Birkhovedskolen, og fik herefter en elevplads i Landmandsbanken i Nyborg. Han blev uddanner bankmand i 1969 og aftjente fra 1970 sin værnepligt ved Artilleriregiment i Holbæk.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2017 Carsten Vindahl
Entreprenør
*1962

Carsten Vindahl er født som søn af Preben Vindahl Andersen og Else Vera f. Olsen fra Horserød. Barndomshjemmet lå ved ”Blæsenborgskrydset” Holmenevej nr. 6 ved Saunteskoven. Han gik i Nygård Skole og blev efterfølgende landbrugselev – først på en gård i Ølsted og senere på Sanderødgård i Horserød. Her fandt han sig til rette i den tilhørende grusgrav, hvor han udviklerede sit talent som kommende entreprenør.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2016 Jørgen Christian Jensen
Entreprenør
*1946

Jørgen Christian Jensen er født som søn af landmand Aksel Jensen ”Østrupgård” Horserød og Grethe f. Olsen Havreholm. Han tog realeksamen fra Hornbæk Skole og blev herefter udlært maskinarbejder fra Helsingør Værft. Jørgen C. J. startede efterfølgende på teknikum i Helsingør, men under dette studie begyndte han som entreprenør med at grave grus fra en ny grusgrav ved gården i Horserød.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2015 Vagn Jørgensen
Projektdirektør
*

Læs mere
*

Fuglekonge i 2014 Uffe Hansen
Snedkermester
* 1945

Uffe Hansen er født i Hvidovre, som søn af maskinarbejder Gunnar Hartvig Hansen og hustru Andrea Hansen. Han er  opvokset på Kyndbyværket i Hornsherred fra 1947 til 1957, hvorefter familien flyttede til Helsingør.

Efter endt skolegang i Helsingør i 1960, kom han i lære som tømrer hos Niels Henrik Kaas i Snekkersten. Efter endt læretid og en aftjent værnepligt, arbejde Uffe Hansen som svend hos tømrermester Sv. Aa. Sandersen i Helsingør

Læs mere
*

Fuglekonge i 2013 Jannick Rantzau Nielsen
Vicepolitikommissær og Meditator
*1946

Jannick R. Nielsen er født i Helsingør, som søn af konditor Erik Rantzau Nielsen og hustru Astrid Seemann Nielsen f. Hansen. Efter endt skolegang på Lundegade Skole startede Jannick R. i tømrerlære, som han ikke afsluttede til fordel for søværnet, hvor han sejlede som “math” på fregatten Niels Ebbesen på fiskeriinspektion ved Færøerne.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2012 Peter Anderskou
Havnekioskejer
*1950

Peter Anderskou er søn af Ib Anderskou og Grethe f. Knudsen i Hornbæk. Peter A.s morfars Oluf Knudsens slægt går langt tilbage i Hornbæks historie. Peter A. gik i Hornbæk Skole indtil 5. klasse og derefter på Bagsværds Kostskole, hvor han afsluttede realeksamen. Han blev uddannet shippingmand hos Thor Jørgensen, Kbh., og afsluttede med Højere Handelseksamen. Peter A. aftjente værnepligt i Søværnet på Flådestation Grønnedal i Grønland i 9 mdr. 1970/71.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2011 Svend “Netto” Mortensen
Automekaniker
* 1945

Svend Mortensen er født i Mårum ved Græsted, som søn af Ernst Mortensen og Else f. Larsen i Saltrup ligeledes ved Græsted. Efter 7. klasse fra Græsted Skole kom Svend M. i lære som automekaniker hos Morris i Hillerød. Han fik sit svendebrev der, og efterfølgende blev han indkaldt som soldat i Høvelte kaserne ved Danske Livregiment med tjenestetid på 18 mdr.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2010 Erik Helmer Pedersen
Direktør
*1957

Erik Helmer Pedersen blev født i Hillerød som søn af Hotelejer og Sommelier Jørgen Helmer Pedersen og mor revisor Anna Kirstine f. Ulander. Han havde sine første tre leve år på Hotel Leidersdorff, om dengang var ejet af han farfar Helmer Pedersen. Senere i 1960 flyttede familien til Gøgevænget i Gadevang nord for Hillerød

Læs mere
*

Fuglekonge i 2009 Jens Jeske
Vicepolitikommissær
*1940 † 2023

Jens Jeske er født i 1940 i København, som søn af snedker Arne Jeske og Inger f. Nielsen
begge i København. I 1954 var Jens J. blevet skoletræt og begyndte som landvæsenselev på forskellige gårde. I 1959 aftjente han sin værnepligt ved artilleriet i Holbæk og efterfølgende kom han på landbrugsskole og afsluttede
sin uddannelse som landmand. I 1961 fik han job som traktorfører på Sauntegård og efter nogle år der, søgte han i 1964 ind til politiet, som betjent på prøve.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2008 Peter Storminger
Folkeskolelærer
*1946

Peter Storminger er født i 1946, som søn af købmand Svens Åge Storminger og Hilma, født Svendsen i Hornbæk. Peter S. tog realeksamen fra Hornbæk Skole og studentereksamen fra Helsingør Gymnasium. Han blev efterfølgende uddannet lærer i Hellerup på Emdrupborg Statsseminarium i 1973 og har til sin pensionering i 2008 virket som folkeskolelærer på Hornbæk Skole med idræt og engelsk som speciale. De sidste syv år som viceinspektør (afd. leder).

Læs mere
*

Fuglekonge i 2007 Æresmedlem 2020
Jens Peter Pihl
TV-lydtenkiker
* 1948

Jens Peter Pihl er født i Hornbæk på Ndr. Strandvej 320, som søn af maler
Oswald Christensen og hustru Inger Sofie Pihl. Skoleforløbet blev afsluttet
på Hornbæk skole i 1967 med realeksamen herefter lærerplads hos Fona-Radio i Helsingør, hvor han blev udlært radiomekaniker i 1971. Ansat i Danmarks Radio i 1973 som TV-lydtekniker.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2006 Thomas Jørgensen
Entreprenør
*1948 † 2023

Thomas Jørgensen er født i Helsingør, som søn af rådhusforvalter Jens Peter Alexander Jørgensen og hustru Edith . Efter sin Real-
eksamen , gik han i murerlære og blev uddannet murer i 1969. Han aftjente herefter sin værnepligt i den Kongelige Livgarde og i 1979 afsluttede han en uddannelse som bygningskonstruktør.

Læs mere
*

Kim Schwartz
Vicedirektør (Vice President)
* 1949

Kim Schwartz er født I Marstal på Ærø, som søn af Tolder Hans
Erik Børge Olsen og hustru Jytte Schwartz Kort tid efter fødslen flyttede familien til Helsingør. Kim Schwartz tog først realeksamen fra skolen
i Marienlyst Allé og senere studentereksamen i Helsingør 1969.

Efter et år på universitetet, hvor han læste tysk, opgav han sine studier i 1970, og startede i stedet i forsikringsbranchen – først i Nordlyset i Helsingør, senere som underviser på Forsikringshøjskolen i Rungsted.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2004 Bjarne Drewsen
Ingeniør
*1945

Bjarne Drewsen er født i Gentofte, som søn af direktør for Ø-stifterne Brandforsikring Erik Enoch Drewsen og hustru Emmy. Navnet Drewsen stammer fra Tysk adelslægt, og Bjarne Drewsen siger om sig selv:” hvis ikke farfar Holger Drewsen havde overlevet et tysk torpedo fuldtræffer om-bord på ”S/S Gunhild Torm” i 1917, så var han ikke blevet født”. Skolegangen forgik i Ordrup og Rungsted, og herefter gik han i elektrikerlærer i firmaet
Årø-Hansen.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2003 Bo Nue
Cand. jur.
*1943 † 2023

Bo Nue er født i Odense og vokset op i Risskov, som søn af mejeriingeniør Alfred Nielsen og hustru Agnes Nue Møller. Realeksamen blev afsluttet på Risskov Skole i 1959. Var herefter på kostskolen Ringwood Grammar School i England.
Aftjente værnepligt ved Flyvevåbnet 1961-63.
Studentereksamen i 1965 på Århus Akademi. Læste jura på Århus Universitet 1965-71.

Læs mere

Fuglekonger siden 2001:

*

Fuglekonge i 2002 William Leedgaard
Direktør
* 1943

William Leedgaard er født i
Hornbæk på Nordre Strand-
vej 351, som søn af Aase og
Holger Leedgaard i byens
gamle Købmandsgård fra 1887. Realeksamen fra Hornbæk Skole i 1959. Uddannet kommis hos Købmand Nicolai Larsen i Helsingør, HH fra Niels Brock i 1965 og HD fra Handelshøjskolen i 1972.

Læs mere
*

Fuglekonge i 2001 Freddie “Køl” Petersen
Kølemontør
* 1943 † 2022

Freddie Petersen er født på Frederiksberg, som søn af Emil Petersen og hustru Karen. Efter endt skolegang på Nylandsvejens Skole, kom Freddie Petersen i lærer som værktøjsmager hos NKT
( Nordisk Kabel og tråd).

Han blev værktøjsmager i 1962, og aftjentes herefter sin værnepligt på Bådsmandsstrædets Kasserne – det var før den blev besat af hippier. Under sin værnepligt fremstillede han våben for Hærens Tekniske korps.

Læs mere

Tilbage til ALLE VORE FUGLEKONGER !

Opdateret sept. 2020/jpp