Salonen fra 1907 – 2000

Det efterfølgende er en elektronisk kopi af vor bog om Salonens historie fra 1907 – 2000. Hver side er indscannet via et OCR-program (optisk tegngenkendelse). Dette kan medføre enkelte stavefejl og misfortolkninger. Materialet er dog gennemlæst adskillige gange, så jeg håber, at de fleste er rettet. (På Salonens vegne Jens Peter Pihl, Webmaster)

Forord

I forbindelse med Hornbæk Salonskydeselskabs 90-års jubilæum fandt vi det opportunt at nedfælde Selskabets historie.
Hornbæk Salonskydeselskab har mange traditioner og en interessant historie. Ikke historie i form af bygningsmonumenter som Kronborg, men historier i form af de mennesker der har været og er medlemmer af Selskabet i dag.
Hver enkelt fuglekonge har fået malet en plane. Denne platte har som regel tegnet vedkommendes livsbane og erhverv.
Med udgangspunkt i disse platter, Selskabets protokoller og ikke mindst interviews med medlemmer og pårørende til afdøde medlemmer, er Selskabets historie nu bragt frem.
Denne bog nedfælder Selskabets, og dermed en del af Horn bæks historie, helt op i nutiden, og den beskriver de traditioner, som Hornbæk Salonskydeselskab i fremtiden vil værne om, videreføre og videreudvikle.

Nu, hvor bogen er en realitet, vil jeg rette en meget stor tak til Selskabets sekretær Jens Peter Pihl. Han har udført et særdeles stort og uvurderligt arbejde med at indsamle, samtale og beskrive. Dette kombineret med Jens Peter Pihls øvrige lokalhistoriske viden, placerer bogen, som et interessant oplysende og sammenkædende element i Hornbæks Lokalhistorie.
Også tak til museumschef Kenno Pedersen, som på sin kalejdoskopiske facon har beskrevet Selskabets historie.
Tak til vore sponsorer og vore medlemmer for støtte og langmodighed.
Jeg håber, at I, ligesom jeg, finder, at bogen har været værd at vente på.

Hornbæk, juni 2001. Palle Liljeström Svendsen, formand.

*

Bogen har følgende kapitler – som kan læses via efterfølgende links
Alle kapitler er skrevet af Kenno Pedersen, Helsingør

Det nye Hornbæk formesForudsætningen for Hornbæk Skydeselskab

Stiftelsen af Hornbæk SalonskydeselskabLove og vedtægter Medlemskredsen i Hornbæk Salonskydeselskab

De første skydninger Historien om fugleskydningerne

På vej til Skydebanen Skydebanen og dens indretningSkiftende skydebaner På skydebanen

FuglekongeplatterneFra festerne i Hornbæk SalonskydeselskabBeretning fra Hornbæk Salonskydeselskabs 40-års jubilæum Forslag om nedlæggelse af Hornbæk Salonskydeselskab

Fra generalforsamlingerneFra bestyrelsesarbejdetDe skiftende bestyrelser