Læs om alle vore Fuglekonger.

Regerende Fuglekonge Peter Poulsens platte er malet af Thomas Nørgaard.

Klik på Kongeplatterne og læs mere om vore Fuglekonger
fra i dag og tilbage til 1908 !

Malermester Holger Silldorff malede 39 platter ( 1908 – 1957 )
til 50-årsfesten i 1957 !

Malermester Holger Silldorff ses her ved et selvportræt. 

Holger Silldorff blev Æresmedlem i 1957

Holger Silldorff blev født i København i 1889 og senere uddannet som maler der. Han tog på valsen fra 1909 til 1914, og  kom herefter til Hornbæk, som svend hos malermester Theodor Andersen i Søvænget. I midten af 30’erne blev Holger Silldorff selvstændig med malerforretning på Havnevej 12. Han var under 2. verdenskrig også sognefoged i Hornbæk. Holger Silldorff nåede lige at færdiggøre kongeplatten for 1958 ( Fuglekonge Sv. Aa. Storminger), før sin død i vinteren 1959.

[/read]


Ved Salonskydeselskabets 50 års jubilæumsfest den 3. marts 1957 på restaurant Bondegården, kunne bestyrelsen afsløre 39 kongeplatter for de første 50 år. Alle platterne var fremstillet af maler Holger Silldoff, som ligeledes havde fremstillet Salonskydeselskabets nye våbenskjold til lejligheden. Bestyrelsen havde i 50’erne længe gået med ideen om at lade fremstille kongeplatter, i lighed med andre Salonskydeselskaber. Materialeforvalter Johannes Frederiksen kontaktede de gamle Fuglekonger eller deres efterkommere for ideer til motiver og for, hvor det var muligt, en mindre betaling til materialer ved fremstillingen af kongeplatterne.

Kongeplatter fra 1908 – 1957

Se foto-galleri af vore Fuglekonger  – flere kommer til….