Hvem skød hvad og hvornår?

Siden 1975 har Salonen registreret Fugleskydningerne – hvem skøde hvad og hvornår !

Ovenstående tegning viser nutidens skydeforløb til Fuglen.

Salonen har skudt efter to slags fugle – den første og ældste tv. og siden midt 90érne den th.
Den ældste fugl blev sat sammen af flere dele – krop – vinger – kløer og hale, der alle var lavet af træ, og blev holdt sammen af metalbeslag, som sad på forsiden. Man skulle så skyde rundt om disse beslag før “delen” så faldt !
P.g.a. evt. tilbageslag af kugler fra
jern beslagene, blev det forbudt at bruge denne metode. Fuglen th. er i dag udskåret af en stor træfiberplade og delene “saves” nu over af kuglerne ved skud på overgangene mellem f.eks. højre vingen og kroppen indtil den falder af. Den, hvis navn står på listen, når f.eks. højre vinge falder, får udnævnelsen og senere en præmie – et flot glas med inskription ! Efterfølgende kan Du se en optegnelse over navne og udnævnelser fra i dag tilbage til 1975. Hvem skød hvad og hvornår !


Du kan gå direkte til det årstal som Du ønsker at tjekke….

Hvem skød hvad og hvornår
oplistet af sekretær Jens Peter Pihl, formand Erik H. Pedersen og skydeleder Mikael Birch:


Fugleskydning lørdag d. 26. august 2023 – Skydning nr. 116

45 Skydebrødre og 7 gæster mødtes op hos hans Majestæt Kim Porsgaard, der sammen med Dronning Bettina, beværtede skydebrødrene på fornemmeste vis, med morgenmad og gode dråber til ganen. Det havde regnet kraftigt hele natten, der var ”gud ske lov” sat et fint telt op i haven med udsigt over Hornbæk Sø.
Da vi mødtes holdt regnen op. Orkestret spillede på trækbasun, trommer m.m. medens vi nød morgentaflet holdt Formanden tale for Kongeparret.
Kongen besteg sin trone, som desværre var flad på v. baghjul. Det klarede Lars Bjærre og derefter gik turen til Havnen i Hornbæk, hvor hjulet (bolden) igen var blevet flad. Mads Højgaard, Michael Borderstone og Lars Leo fik ”puttet” noget skum i hjulet, og vi klarede resten af turen gennem byen til skydepladsen.

Hvem skød hvad 2023:

Krone:      Lars Søndergaard                        v/Ulrik Ahrent Jensen      83  Skud

Næbet:     Urban Bräuner                            v/Eget Skud                   196  Skud  

H. Vinge   Peter Storminger                         v/Jørgen Haagen            142 Skud

Sen frokost kl 13.15 – Skydningen genoptaget kl. 14.25

V. Vinge   Thor Lundgren                            v/Carsten Vindahl           106 Skud

H. Klo      Steen Bagger Carstensen              v/Thor Lundgren           105 Skud

V. Klo       John Larsen                                v/ Lars Leo Jensen             67 Skud

Halen        Peter Byskov                              v/ Ulrik Ahrent Jensen      120 Skud

Kongeskuddet:                                           v/Peter Poulsen                  53 Skud

Fuglen faldt kl. 16.50                   I alt                                                   872  Skud

Ny Fuglekonge PETER POULSEN

Hvis vi kigger tilbage fra 1996, har der kun været 3 skydninger med mere end 800 skud:
2001 878 skud – Freddie Petersen Fuglekonge i 2010 830 skud – Erik Helmer Fuglekonge og så her i 2023 med 872 skud og Peter Poulsen som Fuglekonge – næsten ny rekord !


Fugleskydning Lørdag d. 27. august 2022 – Skydning nr. 115

44 Skydebrødre og 3 gæster mødtes på Abellund hos hans Majestæt gennem 2 år Jan Meulengracht, der sammen med Dronning Henriette, beværtede skydebrødrene på fornemmeste vis, med gode dråber til ganen. Det regnede let, hvorfor vi sad i Garagen. Orkestret spillede på trækbasun, trommer m.fl. Medens vi nød morgentaflet holdt Formanden tale for Kongeparret. Derefter gik turen med Hestevogn til Havnen i Hornbæk, hvor Kongen besteg sin trone. Vejret blev bedre og bedre jo tættere vi kom på skydepladsen.

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:         Erik Helmer                                              v/Jens Jeske                            56  Skud  

Næbet:         Kim Porsgaard                                         v/Carsten Vindahl                144  Skud    

H. Vinge       Michael Lindegaard                                 v/Eget skud                             51 Skud

Frokost kl 12.50 – Skydningen genoptaget kl. 14.45

V. Vinge       Jørgen Prange                                          v/Carsten Vindahl                  111 Skud 

H. Klo          Fritz Janum                                               v/ Vagn Jørgensen                    85 Skud

V. Klo           Jens Bertram                                             v/ Frank Sebbel                        28 Skud

Halen           Rene Friis Rasmussen                              v/ Jakob Olsen                          54 Skud

Kongeskuddet:                                                             v/Peter Poulsen                       24 Skud

Fuglen faldt kl. 16.20                               I alt                                                               553  Skud

Ny Fuglekonge KIM PORSGAARD


Fugleskydning/Fregatskydning Lørdag d. 28. august 2021 – Skydning nr. 114

41 Skydebrødre mødtes på skydepladsen. På grund af den UBEHAGELIGE CORONA pandemi, var der hverken gennemført Vinterfest eller Generalforsamling. Vi startede med generalforsamling. Selskabet var vært med morgenmad og lidt fugtigt til ganen. Medens vi nød morgentaflet afholtes generalforsamlingen med Kong Jan Meulengracht som dirigent. Kongen abdicerede IKKE derfor ingen March og ingen fremmøde på den kongelige ejendom.

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:                               Ulrik Ahrent Jensen           v/Eget skud                           68 Skud     

Næbet:                               Bo Overgaard Petersen      v/Jannick Rantzau                42 Skud       

H. Vinge                            Hans Henrik Schmidt         v/Eget skud                          52 Skud

Frokost kl.12.35 – Skydningen genoptaget kl. 14.35

V. Vinge       Martin Bjærre                                          v/Lars Bjærre                       36 Skud     

H. Klo          Michael Lindegaard                                 v/Eget skud                          76 Skud

V. Klo           Jannick Rantzau                                       v/Eget skud                          29 Skud

Halen           Jørgen Prange                                          v/Rasmus Vindahl Frederiksen 75 Skud

Kongeskuddet:                                                             v/Michael Lindegaard          24 Skud

Fuglen faldt kl. 16.05                               I alt                                                          402 Skud

Stadig FUGLEKONGE: Jan Meulengracht


Fugleskydning Lørdag d. 29. august 2020 – Fugleskydning nr. 113

44 Skydebrødre og 1 gæst mødtes hos Fuglekonge Anders Drachmann, hvor Fuglekongen havde sat telt op i haven og på grund af den UBEHAGELIGE CORONA pandemi, var der smurt morgenbrød udleveret at kongens søn Emil og svigerdatter – der var en noget anderledes morgenstund til Fugleskydningen, for vi havde ikke kunnet afholde vores generalforsamling på grund af NEDLUKNING AF DANMARK dækket op både ude og inde, meget lækkert pålæg.

Medens vi nød morgentaflet var der akkompagnement fra vores sædvanlige musikere. Vejret var med os under hele marchen, Der var indlagt de ”sædvanlige” stop – musikken havde fået nogle yngre kræfter med, hvilket betød, at ”der var god blæs på”. På stortrommen, havde vi Jens Ole Berthelsen (Berthel) og Fanen blev båret af Michael Lindegaard (Borderstone) – der blev marcheret meget fint i takt.

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:                               Christian Bertram               v/Eget skud                          40 Skud     

Næbet:                               Jan Meulengracht               v/Eget skud                        132 Skud       

H. Vinge                            Jakob Olsen                        v/Eget skud                          53 Skud

Frokost kl.12.25 – Skydningen genoptaget kl. 14.35

V. Vinge       Carsten Vindahl                                       v/Jannick Rantzau                63 Skud     

H. Klo          Jens Bertram                                            v/Stefan Frank Sebbel          51 Skud

V. Klo           Rene Hjortsgaard                                     v/Michael Lindegaard          58 Skud

Halen           Jørgen Ahrent Jensen                               v/Ulrik Ahrent Jensen          42 Skud

Kongeskuddet:                                                             v/Ulrik Ahrent Jensen        122 Skud

Fuglen faldt kl. 16.05                               I alt                                                          561 Skud

NY FUGLEKONGE: Jan Meulengracht


Fugleskydning Lørdag d. 31. august 2019 –
Fugleskydning nr. 112

51 Skydebrødre og 1 gæst mødtes hos Fuglekonge Jens Clemmensen, hvor Fuglekongen havde dækket op både ude og inde, meget lækkert pålæg. Meden vi nød morgentaflet var der akkompagnement fra vores sædvanlige musikere. Vejret var med os under hele marchen, Der var indlagt de ”sædvanlige” stop – musikken havde fået nogle yngre kræfter med, hvilket betød, at ”der var god blæs på” På stortrommen, havde vi Peter Poulsen tilbage i god form og Fanen blev båret af Henrik Fritzbøger.

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:                               Martin Bjærre                     v/Eget skud                          92 Skud     

Næbet:                               Lars Søndergaard               v/Eget skud                        206 Skud       

H. Vinge                            Finn Svendsen                    v/Eget skud                          81 Skud

Frokost kl.13.05 – Skydningen genoptaget kl. 14.35

V. Vinge       Stefan Frank Sebbel                                v/Søren Nue                         31 Skud     

H. Klo          Uffe Hansen                                             v/Bo Overgaard Pedersen    54 Skud

V. Klo           Jørgen Ahrent Jensen                               v/Jørgen Jensen                    53 Skud

Halen           Peter Poulsen                                           v/Eget skud                        113 Skud

Kongeskuddet:                                                             v/Rene Fris Rasmussen        68 Skud

Fuglen faldt kl. 16.25                               I alt                                                          698 Skud

NY FUGLEKONGE: Anders Drachman


Fugleskydning Lørdag d. 25. august 2018 – Fugleskydning nr. 111

Fugleskydning Lørdag d. 25. august 2018 – Fugleskydning nr. 111

47 Skydebrødre og 5 gæster mødtes hos Fuglekonge Carsten Vindahl, hvor Fuglekongen havde dækket op både ude og inde, meget lækkert hjemmelavet pålæg, rigtig godt for de mange skydebrødre, der skulle gøres klar til dagens strabadser– mange tak for det. Mens vi nød morgentaflet kørte 2 busser fra Helsingør Turistfart ind i indkørslen –

Arméen blev sendt med de 2 busser til Havnekiosken – det har vi vist ikke prøvet før – vi har kørt med tog 2 gange. Vejret var med os under hele marchen, Der var indlagt de ”sædvanlige” pauser mod skydepladsen. Vi kom lidt sent i gang, men det blev flot indhentet i løbet af dagen. Det regnede let under frokosten– baren fungerede fint, med Adam, Rasmus og fra kl. 13.00 Mikkel. – Den regerende Fuglekonge tog sig ”en Morfar” i Høet

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:         Morten Haagen Høyer                             v/Eget skud                          25 Skud     

Næbet:         Jørgen Jensen                                           v/Eget skud                        128 Skud       

H. Vinge       Hans Hyllekvist                                       v/Eget skud                          97 Skud

Frokost kl.13.05Skydningen genoptaget kl. 14.35           

V. Vinge       Bjarne Petersen                                       v/Lars Søndergaard              58 Skud     

H. Klo          Rasmus Vindahl Frederiksen                   v/Jørgen Ahrent Jensen        64 Skud

V. Klo           Mikael Birch                                             v/Eget skud                          60 Skud

Halen           Michael Lindegaard                                 v/Eget skud                           25 Skud

Kongeskuddet:                                                             v/ Kim Schwartz                  25 Skud

Fuglen faldt kl. 16.00                               I alt                                                          482 Skud

NY FUGLEKONGE: Jens Clemmensen


Fugleskydning Lørdag d. 26. august 2017 – Fugleskydning nr. 110

45 Skydebrødre og 4 gæster mødtes hos Fuglekonge Jørgen Jensen, hvor Dronning Jeanne og hendes hofdamer og Herrer sørgede for sublim opvartning – der manglede ikke noget – så armeen drog i løftet stemning ned mod byen for at hylde Jørgen Jensen for hans kongeår, hvor bestyrelsen i løbet af året bestemt ikke kan klage over ”servicen” – vi gik ad Friisvej til havnekiosken, hvor Armeen efter et kort ophold, drog af Havnevej til Hovedgaden, hvor vi marcherede til ”Folkets hyldest” !

Ved søen måtte næste stop holdes, så der kunne gøres plads til mere ”skydevæske”. Kl. 10.45 påbegyndtes skydningen, vejret var fint – men teltet til serieskydningen var desværre fløjet væk natten mellem torsdag og fredag – baren fungerede fint, med Adam, Jonathan og Anders.

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:         Bent Larsen                                              v/Jørgen Prange                 49 Skud       

Næbet:         Jens Clemmensen                                     v/Eget skud                        94 Skud         

H. Vinge       Bo Overgaard                                           v/Eget skud                        71 Skud

Frokost kl.12.30 Skydningen genoptaget kl. 14.10           

V. Vinge       Ulrik Ahrent Jensen                                v/Martin Pihl                      89 Skud       

H. Klo          Thomas Vindahl                                      v/Lars Søndergaard            90 Skud

V. Klo           Peter Max                                                 v/Ulrik Ahrent Jensen        72 Skud

Halen           Erik Helmer                                              v/Peter Poulsen                  65 Skud

Kongeskuddet: Udført af Carsten Vindahl Andersen  v/Eget skud                        65 Skud

Fuglen faldt kl. 16.30                               I alt                                                        595 Skud

NY FUGLEKONGE: Carsten Vindahl Andersen


Fugleskydning Lørdag d. 27. august 2016 – Fugleskydning nr. 109

Fuglekonge Vagn Jørgensen

Med Drabantgarden i Spidsen gik vor march gennem Plantagen til Strandvejen – en meget smuk tur, medens solen tittede frem gennem bladhænget – Med højt humør marcherede de 44 skydebrødre + 7 gæster.
Der blev blæst den ene fanfare efter den anden – Flot så det ud, men det lød ikke så godt.
Med det flotte skue viste vi Kongen flot frem i gennem Hovedgaden
Vi kom i gang med skydningen kl. 10.45 – Tak til Jens Peter for at låne en ny mikrofon – ej.. ikke helt ny, men den virkede upåklageligt i forhold til året før.

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:         Jens Peter Pihl                                          v/Eget skud                        52 skud

Næbet:         Thor Lundgren                                         v/Vagn Jørgensen              103 skud         

H. Vinge       Carsten Vindahl Andersen                       v/ Vagn Jørgensen              68 skud         

Frokost kl. 12.45 – Skydningen genoptaget kl. 14.45           

V. Vinge       Jens Peter Pihl                                         v/Eget skud                        79 skud

H. Klo          Benjamin Kert Jensen                              v/Thor Lundgren                29 skud

V. Klo           Carsten Vindahl Andersen                       v/Thomas Jørgensen          20 skud

Halen           Ulrik Ahrent Jensen                                 v/Hans Kristian Jacobsen    62 skud

Kongeskuddet: Blev udført af Urban Brüner                                                          119 skud

Fuglen faldt kl. 16.10                               I alt                                                          532 skud

NY FUGLEKONGE: Jørgen Jensen


Fugleskydning Lørdag d. 29. august 2015 –
Fugleskydning nr. 108

Ældste medlem Kaj Hvitved nr. 1. Der deltog 48 skydebrødre og 5 gæster. Vi mødtes hos Kong Uffe Hansen kl. 08.15 på Skovvænget 17 Vi kom lidt sent i gang med skydningen, men kl. 11.10 var skydningen godt i gang – der var noget ”knas” med mikrofonen, men Jens Peter Pihl fremskaffede en ny, så kunne alle høre og især Peter Poulsen var med til at opildne skydebrødrene – skydningen forløb meget flot – der blev kun løst 553 skud mod fuglen, med Mikael Birch som ene skydeleder – godt gået Mikael.

Ved denne skydning blev fanen ført til skydepladsen af Lars Leo Jensen – Salonens nye fanebærer.

Fugleskydningen blev dette år flyttet fra søndag – en gammel tradition helt tilbage til 1908 – til lørdag. Skydebrødrene havde i flere år ønsket Fugleskydning om lørdagen – og i 2014 bestemte generalforsamlingen dette således !

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:         Jørgen Prange                                          v/Jørgen Haagen Nielsen   52 skud

Næbet:         Søren Nue                                                v/Eget skud                       138 skud          

H. Vinge       Jørgen Grumstrup                                    v/ Eget skud                       60 skud          

Frokost kl. 12.45 Skydningen genoptaget kl. 14.45         

V. Vinge       Steen Poulsen                                          v/Mikael Birch                     72 skud

H. Klo          Jakob Olsen                                              v/Eget skud                          60 skud

V. Klo           Carsten Vindahl Andersen                       v/Thomas Jørgensen            23 skud

Halen           Steen Poulsen                                           v/Michael Sørensen          113 skud

Kongeskuddet: Blev udført af Erik Helmer Pedersen                                               35 skud

Fuglen faldt kl. 16.20                                                     I alt                                    553 skud

NY FUGLEKONGE Vagn Jørgensen


Fugleskydning søndag d. 31. august 2014 – Fugleskydning nr. 107.

Vi mødtes hos Fuglekonge Jannick Rantzau Nielsen Kleinsmedevej Ældste medlem Kaj Hvitved nr. 1. Der deltog 43 skydebrødre og 10 gæster på Kleinsmedevej 4. Det silede ned med regn fra morgenstunden, så vi blev enige om at ændre ruten, så vi ikke gik ned gennem Hovedgaden, men i stedet den korte vej over egnen til Horneby.

Skydningen 2014 bar igen præg af at mange af skydebrødrene ”løste egne skud”, hvilket gav de 2 erfarne skydeledere Kim Schwartz og Michael Birch meget arbejde, med at sørge for udskiftning på ”skydehestene”

HVEM SKØD HVAD!!       

Krone:         Ulrik Ahrent Jensen           v/ Eget Skud                                               42 skud

Næbet:         Thomas Jørgensen              v/ Eget Skud                                             142 skud

H. Vinge       Bo Overgaard Pedersen      v/ Eget Skud                                             117 skud

Frokost kl. 12.00 – Skydningen genoptaget kl. 14.15.        

V. Vinge       Bjarne Petersen                  v/ Eget skud                                             109 skud

H. Klo          Jørn Jensen                         v/ Bjarne Petersen                                      96 skud

V. Klo           Ulrik Ahrent Jensen           v/ Eget Skud                                               46 skud

Halen           Jørgen Ahrent Jensen         v/ Eget Skud                                             92 skud

Kongeskuddet: Blev udført af Bo Overgaard Petersen                                           128 skud

Fuglen faldt kl. 16.40                                                     I alt                                    776 skud

NY FUGLEKONGE Uffe Hansen


Fugleskydning søndag d. 25. august 2013 – Fugleskydning nr. 106.

Ældste medlem nr.2 Kaj Hvitved. 44 skydebrødre og 6 gæster mødte op hos Kong Peter Anderskou på Hornebyvej 4. Det var en pragtfuld morgenstund med telt i haven, god betjening fra Dronning Lone med Hofdamer. Skydningen start kl. 10.45. Frokost kl. 12.15 og vi havde strålende solskinsvejr, og kl. 16.35 kunne den nye Fuglekonge udråbes.

Kongevognen havde dette år fået ny “Himmel” og metalkrone organiseret af Carsten Vindahl – den gamle himmel fra 1984 var slidt op !

Krone:         Jannick Rantzau                                       v/ Eget Skud                         62 skud

Næbet:         Jørgen Ahrent Jensen                               v/ Eget Skud                       113 skud

H. Vinge       Kim Schwartz                                          v/ Eget Skud                         48 skud

Frokost kl. 12.15 – Skydningen genoptaget kl. 14.00.        

V. Vinge       Henning Andersen                                  v/ Eget skud                         57 skud

H. Klo          Kim Porsgaard                                         v/ Michael Birch                  51 skud

V. Klo           Jørgen Jensen                                           v/ Jannick Rantzau               39 skud

Halen           Ib Ove Petersen                                        v/ Jens Jeske                         83 skud

Kongeskuddet: Blev udført af Formanden Erik Helmer                                           84 skud
Fuglen faldt kl. 15.45                               I alt                                                          537 skud

NY FUGLEKONGE Jannick Rantzau Nielsen


Fugleskydning søndag d. 26. august 2012 –
Fugleskydning nr. 105.

Ældste medlem nr.1 Tage Porsgaard.  Der deltog 47 skydebrødre og 3 gæster. Vi mødtes i Hellebæk hos Fuglekonge Svend Mortensen og tog toget med fuld musik til Hornbæk Station, hvor vi ankom præcis kl. 09.28. Vejret var med sol og  svag vind. ½ time efter frokoststart blev der skybrud, og der faldt omkring 45 m.m. i løbet af 1½ time. S

Skydningen startede kl. 11.05. – kl. 17.00, kunne vi udråbe fuglekongen. Det småregnede stadig så præmieoverrækkelsen foregik i teltet. I øvrigt en god skydning med perfekt afvikling.

Der var dette år kommet et nyt moderne telt med plastunderlag – dejlig lyst telt – det gamle træ telt med trægulv fra Frederiksværk, som Salonen havde lejet siden midt 50’erne, kunne ikke mere. Et frisk pust på skydepladsen.

Dette år var der kommet en ny formand – Erik Helmer Pedersen overtog efter Jens Peter Pihl

Krone:         Lars Leo Jensen                                       v/ Eget skud                         35 skud

Næbet:         Mikael Birch                                            v/ Eget skud                       132 skud

H. Vinge       Finn Svendsen                                          v/ Jan Meulengracht              71 skud

Frokost kl. 12.30 (Vi holdt lang frokost p.g.a. regnen) – Skydningen genoptaget kl. 14.55.          

V. Vinge       Thomas Vindahl Andersen                      v/Thor Lundgren                76 skud

H. Klo          Michael Lindegaard                                 v/Michael Sørensen           50 skud

V. Klo           Michael Sjøring                                       v/Mikael Birch                   34 skud

Halen           Jan Meulengrath                                      v/Michael Lindegaard        107 skud

Kongeskuddet: Peter Anderskou                                                                            108 skud

Fuglen faldt kl. 16.40                                                    I alt                                    613 skud

Ny fuglekonge Peter Anderskou


Fugleskydning søndag d. 28. august 2011 – Fugleskydning nr. 104.

Vi mødtes hos Fuglekonge Erik Helmer Pedersen på Hornebyvej. Ældste medlem nr.1 Tage Porsgaard.  Der deltog 45 skydebrødre og 7 gæster. Ruten mod skydepladsen gik ind gennem Hovedgaden og tilbage igen mod Stenhøjgård. Vejret var med sol og skyer, samt svag vind. Skydningen start kl. 11.45. – kl. 16.00, kunne vi udråbe fuglekongen, i fint solskin – det var en god og hurtig skydning i år!

Krone:         Peter Poulsen                                           v/ Eget                                  34 skud

Næbet:         Finn Vindahl Andersen                            v/ Carsten Jeske                 135 skud

H. Vinge       Anders Drachmann                                  v/ Jørgen Grumstrup            54 skud

Frokost kl. 12.15 – Skydningen genoptaget kl. 14.00.          

V. Vinge       Kaj Winther Hansen                                v/Eget skud                        63 skud

H. Klo          Lars Leo Jensen                                        v/ Eget skud                       39 skud

V. Klo           Kaj Winther Hansen                                v/ Anders Drachmann        47 skud

Halen           Bent Larsen                                              v/ Eget skud  .                     51 skud

Kongeskuddet: Erik Helmer Pedersen (fuglekongen)                                            90 skud

Fuglen faldt kl 16.00                                                     I alt                                    510 skud

Ny fuglekonge Svend Mortensen


Fugleskydning søndag d. 29. august 2010 – Fugleskydning nr. 103.

Vi mødtes hos Fuglekonge Jens Jeske og Dronning Eva på Kleinsmedevej. Ældste medlem nr.1 Tage Porsgaard.  Der deltog 40 skydebrødre og 3 gæster. Vejret var med sol og skyer, samt svag vind. Skydningen start kl. 11.30. Det regnede hele eftermiddagen – men kl. 17.00, da vi udråbte Fuglekongen, skinnede solen – Fuglen var ”trævlet” og svær at skyde ned i år!

Krone:         Poul Erik Rasmussen                               v/ Eget                                66 skud

Næbet:         Ib Ove Petersen                                        v/ Honk                              147 skud

H. Vinge       Bjarne Drewsen                                       v/ Jørgen A-Jensen            133 skud

Frokost kl. 12.45 – Skydningen genoptaget kl. 14.45.          

V. Vinge       Bendt Larsen                                           v/ Peter Byskov                  131skud

H. Klo          Hans Jørgen Jørgensen ”Honk”               v/ Eget skud                       91 skud

V. Klo           Jens Peter Pihl                                          v/ Jørgen A-Jensen             78skud

Halen           Jens Jeske ( Fuglekonge)                         v/ Erik Helmer P.               92 skud

Kongeskuddet: Hans Hyllekvist                                                                             92 skud

Fuglen faldt kl 17.05                                                     I alt                                    830 skud

Ny fuglekonge Erik Helmer Pedersen


Fugleskydning søndag d. 30. august 2009 – Fugleskydning nr. 102.

48 skydebrødre + 5 gæster startede hos Fuglekonge Peter Storminger på Vestre Stejlebakke , sammen med ældste medlem nr.2 Kaj Hvitved.  Efter et morgentragtement gik ruten over havnen og Hovedgaden mod skydepladsen – dog med et par ophold først ved Hornbæk Sø og senere på toppen af Villingebækvej i Horneby. Det traditionelle stop ! Vejret var med sol og skyer, samt middel vind. Skydningen start kl. 11.00. Vi fik en regnskylle under frokosten ellers tørt resten af eftermiddagen!
Salonen fik ny formand – Jens Peter Pihl overtog efter Palle Svendsen.

Krone:         Morten Haagen Høyer                             v/ Eget                                43 skud

Næbet:         Carsten V. Andersen                                v/ Peter Marx                     73 skud

H. Vinge       Mogens Brix Westergaard                       v/ Bjarne Kring                  76 skud

Frokost kl. 12.00 – Skydningen genoptaget kl. 14.00.          

V. Vinge       Jørgen Haagen                                         v/ Jens Landbo                   50skud

H. Klo          Kim Porsgaard                                         v/ Mogens Christiansen     34 skud

V. Klo           Per Leth                                                    v/ Eget skud                        54skud

Halen           Jannick R. Nielsen                                   v/ Bendt larsen                   81 skud

Kongeskuddet: Jens Landbo                                                                                   58 skud

Fuglen faldt kl 15.32                                                     I alt                                    469 skud

Ny fuglekonge Jens Jeske


Fugleskydning søndag d. 31. august 2008 – Fugleskydning nr. 101.

Fuglekonge Jens Peter Pihl blev afhentet på Lochersvej af Ældste medlem nr.1 Erling Paridon, og 52 skydebrødre og 3 gæster. Efter et “morgenfodr” gik ruten over havnen og Hovedgaden til Skydepladsen ved Stenhøjgård. Vejret var med flot sol og svag vind. Skydningen start kl. 11.00

Salonens nye kanonér Carsten Vindahl affyrede sit første skud på Lochersvej inden som tegn på afgang mod skydepladsen.

Krone:         Jørgen Prange                                          v/ Jørgen Haagen Nielsen 57 skud

Næbet:         Jørgen Ahrendt-Jensen                            v/ Eget skud                       158 skud

H. Vinge       Hans Jørgensen ”Honk”                           v/ Bo Nue                           66 skud

Frokost kl. 12.00 – Skydningen genoptaget kl. 14.30.          

V. Vinge       Vagn Jørgensen                                        v/ Eget skud                       57skud

H. Klo          Bendt larsen                                             v/ Morten Nygaard             40 skud

V. Klo           Peter Poulsen                                           v/ Eget skud                        51skud

Halen           Peter Nielsen                                            v/ Poul Erik Rasmussen     62 skud

Kongeskuddet: Jens Peter Pihl ( Fuglekongen)                                                      45 skud

Fuglen faldt kl 15.52                                                     I alt                                    536 skud

Ny fuglekonge Peter Storminger


100års jubilæum 1907 – 2007 !

I ANLEDNING AF 100ÅRS JUBILÆET AFHOLDER SELSKABET RECEPTION FOR FAMILIE OG SÆRLIG INDBUDTE GÆSTER, LØRDAG D. 25. AUGUST KL 13.00 PÅ SKYDEPLADSEN VED STENHØJGÅRD I HORNEBY

Det var en travl Fuglekonge denne sommer – Fuglekonge Thomas Jørgensen skulle bl.a. skyde med forladere mod en “ekstra” Fugl den dag !

Det blev til nogle store huller i træfuglen !

Fugleskydning søndag d. 26. august 2007 –
100års-jub :

På denne 100års jubilæumsdag afhentede 55 skydebrødre – alle udklædte, som dengang i 1907 –Fuglekonge Thomas Jørgensen på Holmegårdsvej. Regn fra starten, ikke under turen, men igen lige efter ankomsten. Vejret blev bedre om eftermiddagen. Fugleskydningen bar mærke af jubilæet, og brødrenes udklædning – der var højt humør !!

Salonen havde denne sommer fået en ny fane, som vor fanebærer siden 1994 Henrik V-Andersen “Mau Mau” førte i spidsen af optoget.

Start 12.00  p.g.a. regn lige eft. ankomsten – men der blev hygget i teltet indtil da.!!
Salonens Kanonér Karl Kristian Kubiak affyrede sit sidste kanonskud ved denne Fugleskydning – et hverv han havde siden han blev medlem i 1973. Han døde året efter i 1907.

Krone:         Uffe Hansen                                             v/ eget skud                       80 skud

Næbet:         Ole Fritzen                                               v/ Jørgen A-Jensen             91 skud

H. Vinge       Jørgen Jensen                                           v/ Jørgen Haagen               85 skud

Frokost kl. 13.30 – Skydningen genoptaget kl. 15.15.          

V. Vinge       Mikael Schørring                                     v/ Mikael Birch                  59 skud

H. Klo          Bjarne Drewsen                                        v/ Jørgen A-Jensen             29 skud

V. Klo           Jannick Rantzau                                       v/ Jørgen A-Jensen             70 skud

Halen           Freddie Pedersen                                      v/ Jørgen Prange                90 skud

Kongeskuddet: Bo Nue                                                                                           69 skud

Skydning slut kl. 16.20.                                                                      I alt               573 skud.

Fuglekonge Jens Peter Pihl


Fugleskydning søndag d. 27. august 2006:

Fuglekonge Kim Schwartz blev afhentet af 60 skydebrødre og 6 gæster på Sauntevej. Plattemaler Poul Fjordside fortalte om kongens platte inden man begav sig på vej mod skydepladsen gennem Hovedgaden. Blandet vejr, med en regnbyge under den varme ret i teltet – vejret holdt dog tørt under hele skydningen. Der var tre stop på ruten !

Start 11.35 

Krone:         Jens Abildgaard                                       v/ Kristian K. Kubiak         72 skud

Næbet:         Lars Leo Jensen                                       v/ Finn Nielsen                   104 skud

H. Vinge       Mogens B. Westergaard                          v/ Jørgen Grumstrup            83 skud

Frokost kl. 12.45. – Skydningen genoptaget kl. 14..15

V. Vinge       Peter Rasmussen                                      v/ Jørgen A-Jensen             78 skud

H. Klo          Peter Rasmussen                                      v/ Jens Landbo                   61 skud

V. Klo           Jørgen Grumstrup                                    v/ Karl K. Kubiak              36 skud

Halen           Benn Bak                                                 v/ Eget skud                       104 skud

Kongeskuddet: Preben Kristensen                                                                          116 skud

Skydning slut kl. 16.00                                                                       I alt               654 skud.

Fuglekonge Thomas Jørgensen


Fugleskydning søndag d. 28. august 2005:

63 skydebrødre og 5 gæster var mødt op hos Fuglekonge Bjarne Drewsen på Øresundsvej. Ruten til skydebanen gik over Havnevej og Hovedgaden og de to traditionelle stop dette år. Det var godt solrigt vejr hele dagen. Ældste medlem var nr. 1 Erling Paridon.

Start 11.00

Krone:         John Gunn                                                v/ eget skud                          38 skud

Næbet:         Per Leth                                                    v/ eget skud                        149 skud

H. Vinge       Henning Andersen                                   v/ Jens Jeske 104 skud

Frokost kl. 12.45. – Skydningen genoptaget kl. 15.00

V. Vinge       Henrik V. Andersen                                 v/ Jørgen A-Jensen             54 skud

H. Klo          Kaj Hvitved                                              v/ Jørgen Haagen               37 skud

V. Klo           Jens Peter Pihl                                          v/ Bo Nue                           80 skud

Halen           Jørgen Jensen                                           v/ Poul Fjordside                85 skud

Kongeskuddet: Per Leth                                                                                          81 skud

Skydning slut kl. 16.15                                                                       I alt               628 skud.

Fuglekonge Kim Schwartz


Fugleskydning søndag d. 29. august 2004:

Fuglekonge Bo Nue boede på Bretagnevej, så derfor mødte 62 skydebrødre og 5 gæster op for at afhente ham til Fugleskydning. Ældste medlem var n1. Erling Paridon. Efter dejlig morgenmad og en lille “en” , trak de Fuglekongen via Hovedgaden til skydepladsen ved Stenhøjgård. Det var godt vejr under hele arrangementet.

Start 11.15

Krone:         Karl Kristian Kubiak                               v/ eget skud                        70 skud

Næbet:         Bendt Larsen                                             v/ K. K. Kubiak                129 skud

H. Vinge       Peter Rasmussen                                      v/ John Gun                      154 skud

Frokost kl. 13.00.

Skydningen genoptaget kl. 15.00

V. Vinge       Knud Pedersen                                         v/ Jens Clemmensen          67 skud

H. Klo          Mikael Birch                                            v/ eget skud                        66 skud

V. Klo           Bo Nue                                                     v/ Ole Fritzen                     95 skud

Halen           Per Svendsen                                            v/ Ole Andersen                 71 skud

Kongeskuddet: Mogens Christiansen                                                                     32 skud

Skydning slut kl. 16.10                                                                       I alt               684 skud.

Fuglekonge Bjarne Drewsen


Fuglekonge søndag d. 28. august 2003:

Fuglekonge William Leedgaard boede i Skovvænget, så her indfandt sig 58 skydebrødre, samt 7 gæster til morgenarrangement og en bitter. Rejsen mod skydepladsen startede i heftig regn og optoget med musik i spidsen gik gennem Plantagen og Hovedgaden – ældste medlem var nr. 3 Erling Paridon. Regnen fortsatte om formiddagen efterfulgt af et rimelig vejr om eftermiddagen..

Start 11.00

Krone:         Carsten V. Andersen                                v/ eget skud                        94 skud

Næbet:         Jørgen A-Jensen                                       v/ eget skud                        93 skud

H. Vinge       Mikael Birch                                            v/ eget skud                        54 skud

(H. Vinge faldt kl. 11.55  så vi skød lidt videre på den V. Vinge – vejret taget i betragtning.)

Frokost kl. 12.30 – Skydningen genoptaget kl. 14.45

V. Vinge       Rene Mourier                                           v/ Mikael Birch                  96 skud

H. Klo          Bjarne Drewsen                                       v/ Mikael Birch                  50 skud

V. Klo           Jens Landbo                                             v/ Ole Fritzen                     93 skud

Halen           Palle Svendsen                                         v/ Ole Andersen                 96 skud

Kongeskuddet: Jørgen Ahrendt-Jensen                                                                  96 skud

Skydning slut kl. 16.15                                                                       I alt               672 skud.

Fuglekonge Bo Nue


Fugleskydning søndag d. 25. august 2002:

Fuglekonge Freddy “Køl” Petersen havde inviteret til morgenmad på sin adresse på Peter Olsens Vej. Der deltog 62 skydebrødre og 4 gæster. Ældste medlem nr. 2. Johannes Frederiksen. Karl Kristian Kubiak affyrede kanonen på vejen foran huset, som tegn på afgang mod skydepladsen og optoget med hornmusik i spidsen begav sig afsted via Hovedgaden videre til Horneby og Stenhøjgård. Vejret var strålende sol !

Start kl. 11.15

Kronen:       Jens Abildgaard                                       v/ Bjarne Drewsen             85 skud

Næbet:         Jørgen A-Jensen                                       v/ Eget skud                       54 skud

H. Vinge:     Palle Westergaard                                    v/ Jens Jeske                       97 skud

 Frokost kl. 12.25 – Genoptaget kl. 14.30

V. Vinge:     Jørgen A-Jensen                                       v/ Henrik V. Andersen       31 skud

H. Klo:         Hans Hyllekvist                                       v/ Finn Nielsen                   48 skud

V. Klo:         Mikael Schjørring                                    v/ Peter Poulsen                 59 skud

Halen:          Mikael Birch                                            v/ Eget skud                       60 skud

Kongeskuddet:   Jørgen A-Jensen                                                                           31 skud

Skydning slut kl. 16.00

                                                                                                             I alt               465 skud

Fuglekonge William Leedgaard


Fugleskydning søndag d. 26. august 2001:

Dette års Fuglekonge Peter Byskov boede i Hovedgaden, så her indfandt 71 skydebrødre og 6 gæster sig kl. 8.30 til en morgenbitter m.m. Ældste medlem nr. 1. Erik Helms (indmeldt i 1944). Herefter blev Fuglekongen trukket gennem by mod Horneby og skydepladsen. Der var to pauser – de sædvanlige ! Vejret var flot sensommerligt !

Start kl. 11.30

Kronen:       Johannes Frederiksen                               v/ Erik Helms                     76 skud

Næbet:         Jens Landbo                                             v/ Mikael Birck                  211 skud

H. Vinge:     Tage Porsgaard                                        v/ Carsten v. Andersen       84 skud

 Frokost kl. 12.40 – Genoptaget kl. 14.15

V. Vinge:     Per Holst                                                  v/ Gunnar Rasmussen        135 skud

H. Klo:         Erling Paridon                                          v/ Karl K. Kubiak              121 skud

V. Klo:         Tage Porsgaard                                        v/ Poul Fjordside                75 skud

Halen:          Peter Byskov                                            v/ Jørgen A-Jensen             88 skud

Kongeskuddet: Peter Poulsen                                                                                 97 skud

Skydning slut kl. 17.00

                                                                                                             I alt               878 skud

Fuglekonge Freddie ”Køl” Petersen


Fugleskydning søndag d. 27. august 2000:

66 skydebrødre og 6 gæster mødte op ved det gamle lægehus på Sauntevej/Søvænget hos Fuglekonge Jørgen Prange – ældste medlem dette år var nr. 1 Erik Helms. Der var morgentaffel i haven mod Hornbæk Sø og så afsted på Kongevognen med musik i spidsen. Ruten gik, som sædvanlig gennem Hovedgaden og med to stop ved søen og i Horneby, til Stenhøjgård. Vejret var godt !

Start kl. 11.15

Kronen:       Fuglekonge Jørgen Prange                       v/ Karl K. Kubiak              80 skud

Næbet:         Finn V. Andersen                                     v/ Tage Porsgaard              129 skud

H. Vinge:     Vagn Jørgensen                                        v/ eget skud                        93 skud

Pause kl. 12.15   Frokost kl. 12.30 – Genoptaget kl. 14.00

V. Vinge:     Michael Birch                                          v/  eget skud                       90 skud

H. Klo:         Jens Clemmensen                                    v/ Bo Nue                           110 skud

V. Klo:         Jørgen Grumstrup                                    v/ John Gunn                      58 skud

Halen:          Leif Christensen                                       v/ Carsten V. Andersen      73 skud

Kongeskuddet: Michael Birch                                                                                60 skud

Skydning slut kl. 16.15

                                                                                                             I alt               693 skud

Fuglekonge advokat Peter Byskov


Fugleskydning søndag d. 29. august 1999:

På denne lidt overskyede morgen indfandt 65 skydebrødre og 8 gæster sig i haven bag Arkitektstuen i Birkehaven. Fuglekonge Jørgen Grumstrup havde inviteret til morgentaffel og en bitter. Ældste medlem var nr. Erik Helms. Ruten gik gennem stien fra Birkehaven til den nye sti med tunnelrøret under jernbanen til Søvænget og videre rundt Sauntevej, Hovedgaden og mod Horneby. Da kongevognen skulle igennem “røret” under jernbanen, måtte Hans Majestæt Jørgen stige ud af vognen, så denne, lagt ned, kunne passere. Der var god musik fra det udvidede musikkorps (nu 7 mand). De spillede (jazz’ede) på skydepladsen inden fugleskydningen gik i gang. Vejret klarede op og blev til fuld sol hele dagen.

Start kl. 11.15

Kronen:       Jørgen Ahrendt-Jensen                            Eget skud                           81 skud

Næbet:         Freddie Petersen                                      v/ Tage Porsgaard              68 skud

H. Vinge:     Thomas Jørgensen                                   v/ P. E. Rasmussen             94 skud

Pause kl. 12.25   Frokost kl. 12.45 ! – Genoptaget kl. 14.20

V. Vinge:     William Leedgaard                                  v/ K.K. Kubiak                   112 skud

H. Klo:         Preben Kristensen                                    v/ Mikael Birch                  108 skud

V. Klo:         Jens Jeske                                                 Eget skud                           57 skud

Halen:          Palle Svendsen                                         v/ Thomas Jørgensen         59 skud

Kongeskuddet: Bo Nue                                                                                           71 skud

Skydning slut kl. 16.10

                                                                                                             I alt               650 skud

Fuglekonge blev Jurist Peter Byskov


Fugleskydning søndag d. 30. aug. 1998:

Fuglekonge Jørgen Ahrendt-Jensen boede på Øresundsvej, så 57 skydebrødre og 4 gæster mødte op hos ham til lidt morgenkaffe og morgenbrød, hertil øl og en snaps. Inden man begav sig afsted mod skydepladsen afsang man Konge verset, som stod på morgen øllen, tilegnet Fuglekongen. Ældste medlem nr. 1 Erik Helms deltog. Ruten gik via Havnevej og Hovedgaden, med de sædvanlige to stop ved søen og i Horneby.

Arrangementet, at møde op hos Fuglekongen og føre ham til skydepladsen, bestod før 1998 kun af servering af øl, snaps (en bitter) evt. med angostura og så en sang. Men dette år blev det ændret til også at indeholde morgenmad og kaffe – Skydebrødrene havde jo, ligesom i dag, en lang dag foran sig og sådan har det været lige siden!

Start kl. 11.10

Kronen:       Finn V. Andersen                                     Jørgen A- Jensen                 65 skud

Næbet:         Poul E. Rasmussen                                  Eget skud                           41 skud

Højre Vinge: Vagn Jørgensen                                      v/ Torben Helms                37 skud

V. Vinge:     Leif Christensen                                       v/ Jørgen Grumstrup          53 skud

Pause Kl. 12.05   Frokost 12.30! – Genoptaget kl. 14.15

Højre Klo:   Bendt Larsen                                            v/ Jørgen Jensen                 105 skud

Venstre Klo: (Jørn Koch u/afbud)                                v/ John Gunn                         91 skud

Halen:          Bendt Larsen                                            v/ Bjarne Drewsen             141 skud

Kongeskuddet: Thomas Jørgensen                                                                         80 skud

Skydning slut kl. 16.10

                                                                                                             Skud ialt:     613 skud.

Fuglekonge Arkitekt Jørgen Grumstrup


Fugleskydning søndag d. 31. aug. 1997 – 90 års jubilæum:

Salonen kunne dette år fejre 90 års jubilæum – dog var den første Fugleskydning først i 1908.
71 skydebrødre og en enkelt gæst mødte frem hos den regerende Fuglekonge Finn Svendsen på Borsholmvænget. I dagens anledning var alle klædt ud som dengang i 1907. Fuglekongen blev efterfølgende transporteret i en Hestevogn gennem byen – med fuld musik – og flere stop til skydepladsen i Horneby. Ældste medlem nr. 1 Erik Helms deltog !

I alt deltog 71 skydebrødre og 1 gæst. Der blev taget gruppebillede foran teltet!

Kronen:       Per Svendsen                                            Eget skud                             40 skud

Næbet:         Thorkild Ratzlaff                                     Eget skud                           143 skud

Højre Vinge:Hans Jørgen Jørgensen “Honk”              Eget skud                             79 skud

Dengang levende Fuglekonger.

Efter frokost

V. Vinge:     Henning Dyhl Rasmussen                       v/ Bo Nue                             79 skud

Højre Klo:   Sam Lomberg                                          Eget skud                             56 skud

Venstre Klo:Hans Jørgen Jørgensen “ Honk”              Eget skud                           175 skud

Halen:          Michael Schjørring                                  v/ Peter Poulsen                   99 skud

Kongeskuddet:  Poul Fjordside                                                                               75 skud

                                                                                                             Skud ialt :     746 skud.

Fuglekonge blev El-installatør Jørgen Ahrendt Jensen. ( første 3. generations Fuglekonge )

Fugleskydnings Præmierne blev ikke uddelt ved selve Fugleskydningen, men i stedet blev de uddelt under middagen ved en efterfølgende Vinterfesten sidste lørdag i februar.
Præmier er siden dette år ( 1998) flotte Holmegårds øl-glas med inskription.


Fugleskydning søndag d. 25. aug. 1996:

Fuglekonge Bendt Larsen bød sine skydebrødre velkommen fra sin trone omgivet af sine tro væbnere Henning “Nuller” og Henrik “Mau Mau”.
63 skydebrødre og 6 gæster ankom til morgen taffel i Skovvænget. Ældste medlem nr. 1 Erik Helms. Skydebrødrene trak Kong Bendt via Plantagen og Ndr. Strandvej til første stop ved Hornbæk Sø. Vejret var godt med fuld sol !

Kronen:       Karl Kristian Kubiak                               Eget skud                           77 skud

Næbbet:       Hans Jørgen Jørgensen “Honk”               Eget skud                           153 skud

Efter frokost

H. Vinge       Erling Gotsæd Petersen                           v/ Sam Lomberg                106 skud

V. Vinge       Henning Andersen                                   v/ P. E. Rasmussen             94 skud

H. Klo          Leif Christensen                                       v/Michael Birch                 103 skud

V. Klo           Ole Fritzen                                               v/ Karl K. Kubiak              40 skud

Halen           Erling Paridon                                          v/ P. E. Rasmussen             57 skud

Brystpladen Poul Erik Rasmussen                                                                          81 skud.

                                                                                                                                  i alt 711 skud

Fuglekonge  Finn Svendsen


Ovenstående optegnelserne startede i 1996 .


Nedenstående optegnelser er henter i Protokollen fra 1975 !


Fugleskydning søndag d. 27. august 1995:

Fuglekonge Jan Friis havde traditionen tro inviteret til en morgen øl og en lille snaps med angostura. Som noget nyt, var der påklæbet morgenens øl en etikette med en gammel sang til Kongens ære og tak for det afgående konge år, som de 77 morgenduelige skydebrødre + 6 gæster sang denne morgen sang for første gang i lang tid.

Kronen Gunnar Rasmussen

Næbbet Hans J. Jørgensen “Honk”

H. Vinge Henning “Nuller” Andersen

Frokost

V. Vinge Peter Byskov

H. Klo Karl K. Kubiak

V. Klo Finn V. Andersen

Halen Torben Helms

Brystpladen (Kongeskuddet) Karl Kristian Kubiak

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Købmand Bendt Larsen


Fugleskydning søndag d. 28. august 1994:

Fuglekonge købmand Karl Kristian Kubiak

78 morgenduelige skydebrødre + 6 gæster mødtes hos Fuglekonge Karl Kristian Kubiak i baghaven af “Tjalken” på Ndr. Strandvej.

Dette år fik Salonen en ny fanebærer – endda på livstid – Henrik V-Andersen ” Mau Mau” overtog Salonens fane fra 1969 og gik i spidsen for optoget gennem byen mod skydepladsen. Tidligere havde forskellig skydebrødre båret fanen til Fugleskydningerne.

Dette år skød Salonen efter en ny fugl – den vi kender i dag – uden skydebeslag og metalkrone. Politiet kunne ikke længere godkende en fugl med metaldele få forsiden p.g.a. tilbageslag !

Der er ingen skyde optegnelser dette år, men fuglen faldt efter 592 skud ved “Den afgående konges hånd”!

Fuglen faldt kl 16.00

Herefter blev Fuglekongen Jan Friis udråbt !


Fugleskydning søndag d. 29. august 1993:

78 morgenduelige skydebrødre + 6 gæster mødtes på Willemoesvej hos Fuglekonge Ole Fritzen.
Vejret var godt !
Salonen fik ny formand efter Mogens Frederiksens død i Palle Svendsen.

Kronen Per Svendsen v/ eget skud

Næbbet (Ringen) Peter Olsen v/ Lennart Olsen

V. Klo Svend Hermansen v/ Jens Jeske

H. Klo Per Svendsen v/ Ole Andersen

Frokost

V. Vinge Svend Mortensen v/ Jens Clemmensen

H. Vinge Thomas Jørgensen v/ eget skud

Halen Peter Byskov v/ Jørgen A-Jensen

Brystpladen (Kongeskuddet) John Paulin

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Købmand Karl Kristian Kubiak


Fugleskydning søndag d. 30. august 1992:

68 skydebrødre + 8 gæster mødtes hos Fuglekongen Kaj Hvitved i hans købmandsbutikken i Kildekrog. Efter et morgenforfriskning gik brødrene i samlet flok og med musik i spidsen over til Kildekrog Trinbræt og tog toget mod Hornbæk. Herefter gik turen videre mod skydepladsen med to ophold !

Kronen Peter Anderskou v/ eget skud

Næbbet (Ringen) Ole Andersen v/ eget skud

V. Klo Lennart H. Olsen v/ Peter Anderskou

H. Klo Kurt Brauer v/ Jørgen A-Jensen

Frokost

H. Vinge Vagn Jørgensen v/ Peter Leander

V. Vinge Roland Olsen v/ eget skud

Halen Hans Jørgensen “Honk” v/ Sam Lomberg

Brystpladen (Kongeskuddet) Finn Rossdal

Der blev skudt 863 skud.

Herefter blev Fuglekongen udråbt – maskinmester Ole Fritzen


Fugleskydning søndag d. 29. august 1991:

Skydebrødrene mødtes hos Fuglekonge Jørgen Haagen Nielsen på Birkevej. En brandbil mødte op og lagde skum ud over Kongevognen og Fuglekongen blev herefter trukket i et badekar gennem byen til Skydepladsen på Stenhøjgård.

Kronen Jens Brun v/ eget skud

Næbbet (Ringen) Mogens Svendsen v/ Tage Porsgaard

V. Klo Erik Svendsen v/ Finn Hansen

H. Klo Erling Paridon v/ Peter Anderskou

Frokost

H. Vinge Peter Byskov v/ Jens Peter Pihl

V. Vinge Bent Bæk v/ Ole Grumstrup

Halen Lei Leisted v/ Jørgen A-Jensen

Brystpladen (Kongeskuddet) Finn Rossdal

Der blev skudt 980 skud.

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Købmand Kaj Hvitved


Fugleskydning søndag d. 26. august 1990:

70 skydebrødre og gæster mødtes hos Fuglekonge Bent Bæk på Bødkervej. Det var en lang vej ned gennem byen og videre mod skydepladsen i Horneby – så der skulle tre stop til.

Kronen Peter Anderskou v/ Sam Lomberg

Næbbet (Ringen) Ole Andersen v/ eget skud

V. Klo Torkild Ratslaff v/ eget skud

H. Klo Jan Friis v/ Ole Andersen

Frokost

V. Vinge Hans Martin Jørgensen v/ Sam Lomberg

H. Vinge Jens Fritzen v/ Ole Andersen

Halen Svend Hermansen v/ Erik Helms

Brystpladen (Kongeskuddet) Jørgen Haagen Nielsen

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Jørgen Haagen Nielsen


Fugleskydning søndag d. 27. august 1989:

Fuglekonge malermester John Paulin

70 skydebrødre og gæster mødtes hos Fuglekonge John Paulin. Det var første år man skød på den nye skydebane ved Stenhøjgård ! Vejret var rigtigt sommerligt, med sol fra en blå himmel.

Kronen Jørgen Haagen Nielsen v/ Jørgen A-Jensen

Næbbet (Ringen) Hugo Fokdal v/ Karl k. Kubiak

V. Klo Hans martin Jørgensen v/ Finn V. Andersen

H. Klo Jørgen Petersen “Bondegården” v/ Niels Gudme

Frokost

V. Vinge Jens Clemmensen v/ Ole Fritzen

H. Vinge Johannes Frederiksen v/ Hans Holten

Halen Jens Fritzen v/ Bent Bæk

Brystpladen (Kongeskuddet) Sam Lomberg

Der blev skudt 1241 skud + 6 serier

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Bent Bæk


Fugleskydning søndag d. 28. august 1988:

Fuglekonge VVS installatør Finn Vindahl Andersen

60 skydebrødre og gæster afhentede Fuglekonge Finn Vindahl Andersen i haven på Stationsvej. Fuglekongen blev trukket gennem byen siddende på to “Vandhøner”.
Det var sidste gang man skød på området ved åsen bag Kildegården i Horneby!

Kronen Karl K. Kubiak v/ eget skud

Næbbet (Ringen) Jan Panduron v/ Verner A-Jensen

V. Klo John Paulin v/ eget skud

H. Klo Henning Dyhl v/ eget skud

Frokost

V. Vinge Lennart Højrup Olsen v/ Erik Helms

H. Vinge Hugo Fokdal v/ Torben Helms

Halen Karl K. Kubiak v/ eget skud

Brystpladen (Kongeskuddet) John Paulin

Der blev skudt 947 skud og 6 serier

Herefter blev Fuglekongen udråbt – John Paulin


Fugleskydning søndag d. 30. august 1987:

Fuglekonge Jens BrunSalonens 80års jubilæum

Skydebrødrene mødtes hos Fuglekonge Jens Brun på Sauntevænget.

Der er ikke optegnelser over skydningerne.

Herefter blev Fuglekongen – nr. 80 i rækken – udråbt – VVS installatør Finn Vindahl Andersen !

Som et kuriosum skal her nævnes, at før Finn V-Andersen var det kutyme at Fuglekongen inviterede alle skydebrødre til “efter skydning fejring” hjemme hos ham privat – her kunne festen fortsætte til langt over midnat, skønt mange skydebrødre skulle på arbejde mandag morgen.

Finn V-Andersen stoppede dette og ønskede, at man blev på skydebanen til fejringen sluttede – “det skal ikke gå ud over Ruth derhjemme” som han sagde !


Fugleskydning søndag d. 31. august 1986:

Fuglekonge Einar Lyndbye

60 skydebrødrene mødtes i Spejderhytten ved den gamle skole med Fuglekonge Einar Lundbye. Herefter gik turen videre gennem hovedgaden til skydepladsen ved åsen bag Kildegården.

Der findes ingen optegnelser fra skydningerne.

Tilslut blev Fuglekongen udråbt – Ingeniør Jens Brun


Fugleskydning søndag d. 25. august 1985:

Fuglekonge Biografejer Sam Lomberg

65 skydebrødre og gæster mødtes hos Fuglekonge Sam Lomberg på Ndr. Strandvej 313.

Vi har ikke nogle optegnelser fra denne skydning.

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Einar Lundbye


Fugleskydning søndag d. 26. august 1984:

Fuglekonge jurist Mogens Svendsen

70 skydebrødre og gæster mødtes hos Fuglekonge Mogens Svendsen I Søvænget.
Kongevognen havde dette år fået en “Himmel” over vognen med flot Kongekrone med ædelstene – alt lavet i træ og farvet sølvpapir.

Vi har ingen optegnelser omkring skydningen dette år

Kl. 16.00 blev Fuglekongen udråbt – Sam Lomberg


Fugleskydning søndag d. 28. august 1983:

Fuglekonge direktør Erik Pejstrup “Nordlyset”

Næsten 80 skydebrødre og gæster mødtes hos Fuglekonge Erik Pejstrup på Skovvej.

Vi har ikke nogle optegnelser fra denne skydning. Men vi har en avisartikel fra Berlingeren.

Klik på foto og læs!

Lidt over kl. 16 blev Fuglekongen udråbt – Souschef Mogens Svendsen


Fugleskydning søndag d. 29. august 1982:

Fuglekonge frisør Tage Porsgaard

52 Skydebrødre + 4 gæster mødtes hos Fuglekonge Tage Porsgaard i gården bag frisørsalonen Ndr. Strandvej 336.

Der er ikke optegnelser over skydningerne

Klokken godt 16.00 blev Fuglekongen udråbt – Direktør Erik Pejstrup


Fugleskydning søndag d. 28. august 1981:

Boghandler Hans Holten

51 skydebrødre og syv gæster mødte op i Boghandlen i Hovedgaden hos Fuglekonge Hans Holten.

Vi har ingen optegnelse over skydningen – men kl. godt 16.30, blev den nye Fuglekonge udråbt – Frisør Tage Porsgaard – han var den 75. i rækken !


Fugleskydning søndag d. 31. august 1980:

Fuglekonge læge Erling Paridon

Godt 50 skydebrødrene var mødt op i “Aabo” på Lochersvej hos Fuglekonge Erling Paridon – de fik en god skydning, men vejret var ikke rigtigt med den søndag – det regnede og blæste.

Vi har ingen optegnelser fra skydningen, men sen eftermiddag blev den nye Fuglekonge kåret – Boghandler Hans Holten.

Dette år var der formandsskifte Mogens Frederiksen overtog efter Erik Pejstrup


Fugleskydning søndag d. 26. august 1979:

Fuglekonge snedkermester Erik Vagn Petersen

45 mand var mødt op i Hornbæk Bådeklub for at hente Fuglekonge Erik Petersen fra Pilegården i Horneby – det regnede i stride strømme under hele turen til skydepladsen bag åsen ved Kildegården.

Kronen Egon Larsen v/ eget skud kl. 10.45 – 25 skud

Næbbet (Ringen) Julius Petersen v/ Erling Paridon kl. 10.56 – 54 skud

H. Klo Chr. Stefansen v/ Verner A-Jensen kl. ? – 119 skud

V. Klo Jørgen Lærke v/ Erik Svendsen kl 11.43 – 89 skud

H. Vinge Mogens Fritzen v/ T. Munkholm kl. 11.56 – 125 skud

Frokost

V. Vinge Otto Arildsen v/ Erling Farnæs kl. 14.15 – 36 skud

Halen John Paulin v/ eget skud kl. 15.00 – 355 skud

Brystpladen (Kongeskuddet) E. Lundby og Jan Friis kl. 16.05 – 408 skud.

Der blev skudt 1131 skud og 5 serier

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Læge Erling Paridon


Fugleskydning 27. august 1978:

Dette år var godt 50 skydebrødre mødt op i Bådeklubben for at følge Fuglekonge murermester Jens Fritzen til skydepladsen. Fuglekongen boede midt på Hornebyvej, så derfor gik starten fra havnen. I spidsen gik dette år et 12 mands stort orkester.

Kronen Oluf Pedersen

Næbbet (Ringen) Julius Petersen

H. Klo Fritz Kjær Jørgensen

V. Klo Julius Petersen

H. Vinge Tage Nielsen

Frokost

V. Vinge Bent Bæk

Halen Svend Pii

Brystpladen (Kongeskuddet) Tage Nielsen

Der blev skudt ?

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Snedkermester Erik Vagn Petersen


Fugleskydning 28. august 1977:

Som sædvanlig skinnede solen fra en skyfri himmel, da 50 mand var mødt op for at afhente sidste års Fuglekonge Christian “Champagnedreng” Hansen. Fuglekongen boede i København, så stedet var dette år Hugo Fokdals have ved værkstedet i baggården Ndr. Strandvej 336.
På vej til skydepladsen ved Åsen på markerne vest for Bøgehøjgård (for enden af Nålemagervej) gjorde man et ophold ved det nye Plejehjem Bøgehøjgård, hvor musikken spillede et nummer for beboerne. Christian Hansen havde i mange år været restauratør på Restaurant Bondegården, så han var kendt af mange af de ældre beboere!

Kronen Gunnar “Bonne” Rasmussen

Næbbet (Ringen) Sam Lomberg

H. Klo Verner A-Jensen

V. Klo Arne Wiingaard

H. Vinge Bent Bæk

Frokost

V. Vinge Benny Øland

Halen Hans Kuhlmann

Brystpladen (Kongeskuddet) Tage Nielsen

Der blev skudt ?

Herefter blev Fuglekongen udråbt – murermester Jens Fritzen


Fugleskydning 29. august 1976:

Godt 35 skydebrødre plus et 12 mands orkester var mødt hos Fuglekonge Gunnar “Bonne” Rasmussen på Vestre Stejlebakke til en morgenbitter med store forventninger til, hvad dagen ville bringe. Der blev gjort holdt på Plejehjemmet Bøgehøjgård, hvor man spillede et nummer for beboerne inden man gik videre til åsen bag plejehjemmet.

Kronen Jørgen A-Jensen v/ eget skud

Næbbet (Ringen) Oluf Pedersen v/ Tage Porsgaard

H. Klo Benny Øland v/ Arne Pitzen

V. Klo Erik Pejstrup v/ Jørgen A-Jensen

H. Vinge Niels Bagger v/ Erling Fornæs

Frokost

V. Vinge Steen Højbjerg v/ Christian Stefansen

Halen Erling Paridon v/ Steen Højbjerg

Brystpladen (Kongeskuddet) Jørgen Prange

Der blev skudt ?

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Restauratør Christian “Bondegård” Hansen


Fugleskydning 31. august 1975:

Skydebrødrene mødtes kl 8.30 hos Fuglekonge Vinhandler Ove Hansen på Friisvej. Efter en morgenbitter og en øl, begav man sig af sted mod skydepladsen på pladsen bag Kildegården i Horneby. Undervejs på Hornebyvej nr. 36 stoppede man ved det gamle Wiibroe Depot v/ vognmand Bytofte for at få et forfriskning.
Dette år var der formandsskifte – Erik Pejstrup overtog efter Erling Paridon.

Kronen Poul Holm v/ Sam Lomberg

Næbbet (Ringen) Jens Rasmussen v/ Sam Lomberg

H. Klo Erik Petersen v/ eget skud

V. Klo Lindkvist Nielsen v/ Sam Lomberg

H. Vinge Johannes Larsen v/ DB ??

Frokost

V. Vinge John Paulin v/ Tage Nielsen

Halen Erling Paridon v/ Verner A-Jensen

Brystpladen (Kongeskuddet) Erik Helms

Der blev skudt ?

Herefter blev Fuglekongen udråbt – Slagter Gunnar “Bonne” Rasmussen


Her stopper således SALONENS seneste Protokol ( siden 1975) ført af hhv Sekretær/formand Mogens Frederiksen og sekretær Jens Peter Pihl ( sidstnævnte fra 1993).

Gå op til årstal igen…