Salonens Æresmedlemmer

Hornbæk Salonskydeselskab har i de 113 år den har eksisteret udnævnt 11 skydebrødre til ÆRESMEDLEMMER – ÆresSkydebroder – der er i dag to ÆresSkydebrødre i Salonen:

Kaj Hvitved fik overrakt sit æresbevis til Vinterfesten d. 22. feb. 2003, på Sauntehus Slotshotel. Læg mærke til æres-medaljen på venstre revers.

Kaj Hvitved var Salonens kasserer fra 1965 til 1992 – en post han passede med stor ærekærhed. Kaj H. har ligeledes sat sit præg på nutidens traditioner, gennem sit lange arbejde i bestyrelsen ( 1963- 1992).

Jens Peter Pihl fik overrakt sit æresbevis d. 29. februar 2020 ved en Vinterfest på Hotel Bretagne.

Jens Peter Pihl har været medlem af Salonens bestyrelse fra 1993 til 2012, først som sekretær ( 93 – 07) og så som formand 2008 – 2012. Han har været idémand bag Bogen om Salonen fra 2001 og 100års-jub-Hæftet i 2008. Han har siden 2015 arbejdet med at digitalisere Salonen på vor hjemmeside www.salonskydeselskabet.dk

Lidt historie omkring Salonens Æresskydebrødre fra “Hæftet”: